Avoinna arkisin: 9-20| Lauantai 9-18 | Sunnuntai 10 -17 / Poikkeusaukioloajat

YHTEYSTIEDOT

Ri­su­ja vai ruu­su­ja? Me tyk­kääm­me mo­lem­mis­ta! An­na pa­lau­tet­ta tai ky­sy li­sää puu­tar­ha­myy­mä­läm­me pal­ve­luis­ta ja tuot­teis­ta. Voit myös teh­dä ti­lauk­sen täs­tä.
Kan­ta-asiak­kaa­nam­me saat pal­jon pi­has­tut­ta­via etu­ja!

VI­HER­LAS­SI­LA

Ala­ky­län­tie 2-4, 20250 TUR­KU

Pu­he­lin: +358 (0)2 2546 651
Säh­kö­pos­ti: in­fo@vi­her­las­si­la.fi

PAL­VE­LEM­ME
Ma-Pe 9-20 | La 9-18| Su 10-17

Verk­ko­las­kuo­soit­teem­me: 003706205330
Vä­lit­tä­jä: Liai­son Tec­no­lo­gies/ Vä­lit­tä­jä­tun­nus: 003708599126

Pdf- las­kut säh­kö­pos­tit­se: viherlassila.505891@erin.posti.com

HALUATKO LIITTYÄ VIHERLASSILAN TILIASIAKKAAKSI?

Vi­her­las­si­lan ti­lia­siak­kuus on tar­koi­tet­tu esi­mer­kik­si yri­tyk­sil­le ja ta­loyh­tiöil­le, jot­ka os­ta­vat tuot­tei­tam­me las­kul­la.
La­taa ja tu­los­ta ohei­nen ti­li­ha­ke­mus ja tuo se täy­tet­ty­nä myy­mä­lääm­me!

Lataa hakemus.