Avoinna arkisin: 9-20| Lauantai 9-18 | Sunnuntai 10 -17 / Poikkeusaukioloajat

HENKILÖSTÖ

Vi­her­las­si­la on tur­ku­lai­nen per­hey­ri­tys – pal­ve­lu on ai­na pai­kal­lis­ta!

Et­sit­kö uu­sia ideoi­ta puu­tar­haa­si vai ken­ties unel­mie­si mor­sius­kimp­pua häi­hi­si? Olem­me val­mii­na aut­ta­maan! Meil­lä ei tun­ne­ta tyh­miä ky­sy­myk­siä, vaan opas­tam­me Si­nua mie­lel­läm­me ihan alus­ta al­kaen – liit­tyi­vät­pä tar­pee­si sit­ten pi­haan tai puu­tar­haan, vi­her­si­sus­tuk­seen tai vaik­ka­pa on­nit­te­lu­kuk­kien va­lin­taan!

Ku­vas­sa Kaup­pias­puu­tar­hu­rit Mi­ka ja Sil­ja Las­si­la, Jo­han­na Las­si­la-Help ja las­ten­lap­set.

Mika Lassila

Kaup­pias­puu­tar­hu­ri/ CEO

Silja Lassila

Kaup­pias­puu­tar­hu­ri, las­ku­tus, ti­lauk­set

JOHANNA LASSILA-HELP

Kaup­pias­puu­tar­hu­ri, pääf­lo­ris­ti

VICTORIA HAGMAN

Pi­ha­suun­nit­te­li­ja /lands­kapsp­la­ne­ra­re/ gar­den de­sig­ner

Aloitus 2.4.2024

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä

NIMI

Työtehtävä

puh. +358(0)
mailto:

ELINA, HORTONOMI

Puut, pen­saat, he­del­mät ja mar­jat

HANNA K., puutarhuri

Ruu­sut ja ro­dot

HENNA, VILJELYVASTAAVA

Vil­jey­hor­to­no­mi, tai­mis­to

OKSANA

Gar­de­ner/puu­tar­hu­ri

ke­sa­ku­kat@vi­her­las­si­la.fi

MAARIT, puutarhuri

Pe­ren­nat

Niina, floristi

Kuk­ka­si­don­ta ja flo­ris­tiik­ka

OLLI, kasviasiantuntija/myyjä

Ha­vu­kas­vit, bon­sait ja eri­kois­muo­dot

ul­ko­kas­vit@vi­her­las­si­la.fi

Mari, puutarhuri

Ha­vu­kas­vit, bon­sait ja eri­kois­muo­dot

Seija, puutarhuri/floristi

Myyn­ti

Nataliia

Kau­si­kas­vit, tai­mis­to

NIMI

Myynti

UNO, puutarhurin koira

Tii­mi­työ, PR