Avoinna arkisin: 9-20| Lauantai 9-18 | Sunnuntai 10 -17 / Poikkeusaukioloajat

YRITYS

Vi­her­las­si­la on Mi­ka Las­si­lan vuonna 1986 pe­rus­ta­ma per­hey­ri­tys, jo­ka pal­ve­lee ko­ti­puu­tar­hu­rei­ta, vi­he­ra­lan am­mat­ti­lai­sia ja muita kasveista ja kukista pitäviä Tu­run Pit­kä­mäes­sä. Pie­nes­tä puu­tar­ha­myy­mä­läs­tä on vuo­sien var­rel­la ke­hit­ty­nyt yk­si Tu­run alueen mer­kit­tä­vis­tä osaa­jis­ta ja suun­nan­näyt­tä­jis­tä. Idea­rik­kaus, ai­to asia­kas­pal­ve­lu se­kä mo­ni­puo­li­set ja laa­duk­kaat tuot­teet, sekä pal­ve­lut yh­dis­ty­vät kauniissa puu­tar­ha­myy­mä­läs­säm­me.

Yrit­tä­jyys ja vih­reys ovat lä­hel­lä sy­dä­miäm­me – kaup­pias­puu­tar­hu­rit Sil­ja ja Mi­ka ovat pal­vel­leet asiak­kai­taan jo yli 36 vuot­ta. Kan­na­tam­me kes­tä­vää ke­hi­tys­tä, suo­sim­me lä­hia­lueen tuot­ta­jia ja olem­me mi­tan­neet hii­li­ja­lan­jäl­keäm­me vuo­des­ta 2011. Puu­tar­ha­myy­mä­läm­me läm­piää osit­tain maa­läm­möl­lä.

Taimistomme sijaitsee Turun Metsämäessä, vain joitain kilometrejä myymälästämme. Lyhyet välimatkat pitävät hiilijalanjäljen sekä toimitusajat pienenä. Ja koska kasvatamme itse taimia, pystymme huolehtimaan, että niiden kasvuolosuhteet ovat aina kunnossa ja laatu pysyy tasaisena.