Avoinna arkisin: 9-20| Lauantai 9-18 | Sunnuntai 10 -17 / Poikkeusaukioloajat

Revira karkote hirvieläimille ja jyrsijäkarkote

38,90 

UU­TUUS! RE­VI­RA hir­vie­läin- ja jyr­si­jä­kar­kot­teet

Revira on uu­si, tur­val­linen tuot­e, joka pi­tä­ä eläi­met pois alueil­ta, joi­hin ne ei­vät ole ter­ve­tul­lei­ta. Se on ta­lou­del­li­nen, te­ho­kas, help­po­käyt­töi­nen, ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen ja pit­kä­vai­kut­tei­nen.

Ai­ne ei si­säl­lä mi­tään ke­mial­li­sia tai bio­lo­gi­sia li­säai­nei­ta. Tuo­te tar­vit­see kos­teut­ta jot­ta se käyn­nis­tää kar­ko­tusp­ro­ses­sin. Re­vi­raa voi­daan le­vit­tää maa­han kui­val­la sääl­lä ja ve­si- tai lu­mi­sa­teel­la ja myös lu­men pääl­le. Vai­ku­tus al­kaa 3-5 päi­vän ku­lut­tua le­vi­tyk­ses­tä.

Hir­vie­läi­met: hir­vet, peu­rat, kau­riit.
Re­vi­raa le­vi­te­tään hir­vie­läi­miä vas­taan ”ai­dak­si” noin 2met­riä le­veä alue ja noin 3-10 met­riä suo­jat­ta­van alueen ul­ko­puo­lel­le. Eläi­met tun­nis­ta­vat kar­kot­teen hy­vis­sä ajoin en­nen suo­jat­ta­vaa aluet­ta. Kak­si lit­raa Re­vi­raa riit­tää ”ai­dak­si” noin 125 met­rin mat­kan (2 met­riä le­veä) tai noin 250 m2 alueel­le. Ra­keet le­vi­te­tään ta­sai­ses­ti. Vai­ku­tus al­kaa 3-5 päi­vän ku­lut­tua le­vi­tyk­ses­tä.

RE­VI­RA Jyr­si­jä­kar­koi­te: Hii­ret, myy­rät, ru­sa­kot, jä­nik­set, mäy­rät
Re­vi­raa le­vi­te­tään hii­riä, myy­riä, ru­sa­koi­ta, jä­nik­siä ja mäy­riä vas­taan ko­ko suo­jat­ta­val­le alueel­le.
Hii­riä vas­taan voi­daan le­vit­tää myös noin 2 met­riä le­veä ”ai­ta” ta­lon tai suo­jat­ta­van alueen ym­pä­ril­le. Myy­riä vas­taan Re­vi­raa lai­te­taan myös myy­rän­ko­loi­hin. Vai­ku­tus al­kaa 3-5 päi­vän ku­lut­tua le­vi­tyk­ses­tä. Kak­si lit­raa riit­tää noin 250 m2 alueel­le.

 

 

 

Lisätiedot

Kuljetuspalvelut käytössäsi

Kuljetamme tilauksesi koko suomen alueelle! Kerää ostoslista ja toimitamme tuotteet perille.

Puutarhurin vinkit taimien istutukseen

Katso vinkkimme kasvien onnistuneeseen istutukseen ja lue samalla taimitakuustamme!

Liity kanta-asiakkaaksi

Kanta-asiakkaana saat lukuisia etuja, kuten tarjouksia, vinkkejä ja kursseja.