Kasvit

Uutuus

Revira karkote hirvieläimille ja jyrsijäkarkote

38,90  / 2 L

UU­TUUS! RE­VI­RA hir­vie­läin- ja jyr­si­jä­kar­kot­teet

Revira on uu­si, tur­val­linen tuot­e, joka pi­tä­ä eläi­met pois alueil­ta, joi­hin ne ei­vät ole ter­ve­tul­lei­ta. Se on ta­lou­del­li­nen, te­ho­kas, help­po­käyt­töi­nen, ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen ja pit­kä­vai­kut­tei­nen.

Ai­ne ei si­säl­lä mi­tään ke­mial­li­sia tai bio­lo­gi­sia li­säai­nei­ta. Tuo­te tar­vit­see kos­teut­ta jot­ta se käyn­nis­tää kar­ko­tusp­ro­ses­sin. Re­vi­raa voi­daan le­vit­tää maa­han kui­val­la sääl­lä ja ve­si- tai lu­mi­sa­teel­la ja myös lu­men pääl­le. Vai­ku­tus al­kaa 3-5 päi­vän ku­lut­tua le­vi­tyk­ses­tä.

Hir­vie­läi­met: hir­vet, peu­rat, kau­riit.
Re­vi­raa le­vi­te­tään hir­vie­läi­miä vas­taan ”ai­dak­si” noin 2met­riä le­veä alue ja noin 3-10 met­riä suo­jat­ta­van alueen ul­ko­puo­lel­le. Eläi­met tun­nis­ta­vat kar­kot­teen hy­vis­sä ajoin en­nen suo­jat­ta­vaa aluet­ta. Kak­si lit­raa Re­vi­raa riit­tää ”ai­dak­si” noin 125 met­rin mat­kan (2 met­riä le­veä) tai noin 250 m2 alueel­le. Ra­keet le­vi­te­tään ta­sai­ses­ti. Vai­ku­tus al­kaa 3-5 päi­vän ku­lut­tua le­vi­tyk­ses­tä.

RE­VI­RA Jyr­si­jä­kar­koi­te: Hii­ret, myy­rät, ru­sa­kot, jä­nik­set, mäy­rät
Re­vi­raa le­vi­te­tään hii­riä, myy­riä, ru­sa­koi­ta, jä­nik­siä ja mäy­riä vas­taan ko­ko suo­jat­ta­val­le alueel­le.
Hii­riä vas­taan voi­daan le­vit­tää myös noin 2 met­riä le­veä ”ai­ta” ta­lon tai suo­jat­ta­van alueen ym­pä­ril­le. Myy­riä vas­taan Re­vi­raa lai­te­taan myös myy­rän­ko­loi­hin. Vai­ku­tus al­kaa 3-5 päi­vän ku­lut­tua le­vi­tyk­ses­tä. Kak­si lit­raa riit­tää noin 250 m2 alueel­le.

 

 

 

Muistilista

Lisää tuote muistilistaan ja tule myymäläämme ostoksille, tai lähetä muistilista meille ja tiedustele kasvien saatavuutta.

Jaa somessa

Kuljetuspalvelut käytössäsi

Kuljetuspalvelut käytössäsi

Kuljetamme tilauksesi koko suomen alueelle! Kerää ostoslista ja toimitamme tuotteet perille.

Lue lisää
Puutarhurin vinkit taimien istutukseen

Puutarhurin vinkit taimien istutukseen

Katso vinkkimme kasvien onnistuneeseen istutukseen ja lue samalla taimitakuustamme!

Lue lisää
Liity kanta-asiakkaaksi

Liity kanta-asiakkaaksi

Kanta-asiakkaana saat lukuisia etuja, kuten tarjouksia, vinkkejä ja kursseja.

Liity ilmaiseksi!