Kul­je­tus­pal­ve­lu Viherlassila

Suu­ret kuor­mat ja isot puu­tar­ha­kas­vit ovat han­ka­lia kul­je­tet­ta­via. Täs­tä syys­tä tar­joam­me­kin asiak­kail­lem­me no­pean ja koh­tuu­hin­tai­sen puu­tar­ha­kas­vien se­kä puu­tar­ha­tar­vik­kei­den kul­je­tus­pal­ve­lun. Kan­ta-asiak­kail­lem­me voim­me myös lai­na­ta pe­rä­kär­ryä il­mai­sek­si os­to­jen yh­tey­des­sä.

Toi­mi­tam­me tuot­tei­tam­me pait­si Tur­kuun ja lä­hia­lueil­le, myös yk­si­tyi­sen rah­din­kul­jet­ta­jan kaut­ta suo­raan ko­ti­pi­haa­si, si­jait­si­pa se mis­sä päin Suo­mea ta­han­sa!

Ti­lauk­set
verk­ko­si­vu­jen muisti­lis­tal­la tai
säh­kö­pos­til­la osoit­teeseen: tilaukset@viherlassila.fi

Kul­je­tus­hin­nas­to

  • 30 eur 10 km säteellä myymälästämme Alakyläntieltä
  • 60 eur 11-49 km säteellä myymälästä
  • 60e/h matkan ollessa yli 49 km myymälästämme lähialueille

Muualle Suomeen toimitamme Matkahuollolla ja kuljetusliikkeen välityksellä vain yli 100e ostokset, joihin tulee kuljetus- ja pakkauskulut päälle. Rahtihinnat tilauskohtaisia.

Huom! Kuljetettavien lavojen paino max. 500kg/lava. Hinnat sis. Alv 24%.

An­nos­sie­me­nien lä­he­tyk­ses­sä ti­lauk­sen mi­ni­mi­sum­ma on 50 €, jo­hon li­sä­tään lä­he­tys- ja pos­ti­tus­mak­su 10-15 €.

Em­me lä­he­tä vi­her­kas­ve­ja, kau­si­kuk­kia tai vi­han­nes­ten tai­mia, näil­lä myy­mä­lä­nou­to ai­noas­taan mah­dol­lis­ta.