Avoinna arkisin: 9-20| Lauantai 9-18 | Sunnuntai 10 -17 / Poikkeusaukioloajat

KUKKAKAUPPA

KERRO TUNTEESI

Ra­kas­taa, ei ra­kas­ta, ra­kas­taa. Vä­lit­tää, muis­taa, kan­nus­taa. Kuk­kien avul­la vies­tit hie­no­tun­tei­ses­ti ja tyy­lil­lä. Ku­kil­la teet het­kes­tä juh­lan ja muis­tat juh­li­jaa sil­loi­kin, kun et it­se pää­se pai­kal­le.

Kuk­ka­kaup­pam­me on avoin­na ym­pä­ri vuo­den!

Kuk­ka­tii­mim­me on muu­ta­kin kuin upei­ta kimp­pu­ja ja kau­nii­ta ase­tel­mia. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu flo­ris­tii­kan li­säk­si vi­her­si­sus­tus ja vi­her­kas­vi­huol­to yri­tyk­sil­le ja yk­si­tyi­sil­le.

Tu­tus­tu myös run­saa­seen si­sus­tus­ta­va­ra- ja ruuk­ku­va­li­koi­maam­me!

Me saam­me myös etä­työ­läis­ten kont­to­rit kuk­ki­maan!

Ter­vei­sin
Kaup­pias­puu­tar­hu­ri & flo­ris­ti­vas­taa­va
Jo­han­na Las­si­la-Help ja kuk­ka­tii­mi

Ti­lauk­set ja tie­dus­te­lut:

puh. 044 5369 657 /  flo­ris­tit@vi­her­las­si­la.fi

HÄÄKUKAT

Häät ovat monelle yksi elämän suurimpia tapahtumia, joihin halutaan panostaa aina yksityiskohtia myöden. Toteutamme kauniit morsiuskimput, tyylikkäät vieheet, kirkon sekä juhlapaikan koristelut ammattitaidolla ja asiakkaan toiveita tarkasti kuunnellen, sekä jokaisen budjettiin sopivaksi.

Tässä muutamia esimerkkejä hääkukista:

Vaalea hääkimppu

Alk. 65 €

Hääkimppu

Alk. 150 €

Hääkimppu vintage

Alk. 95 €

Hääkimppu putous

Alk. 85 €

ONNITTELUKUKAT

Voit va­li­ta val­miin kim­pun, koo­ta mie­lei­se­si leik­ko­ku­kis­ta tai suun­ni­tel­la so­pi­vim­mat on­nit­te­lu­ku­kat lah­jan saa­jan mu­kaan. Am­mat­ti­tai­toi­set flo­ris­tim­me ovat val­mii­na to­teut­ta­maan per­soo­nal­li­sem­mat­kin kuk­ka­lah­jat!

Kuk­ka­kaup­pam­me pal­ve­lui­hin kuu­luu myös kuk­kien ko­tiin­kul­je­tus!
Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä on­nit­te­lu­kim­puis­ta:

Orkideakimppu

Alk. 25 €

Kevätkimppu

Alk. 24 €

Hortensiakimppu

Alk. 22 €

Tulppaanikimppu

Alk. 19 €

SURUSIDONTA

Su­ru­ku­kat ovat kau­nis ta­pa jät­tää vii­mei­set jää­hy­väi­set se­kä ot­taa osaa su­ruun. Vi­her­las­si­lan kuk­ka­kau­pas­ta saat kau­niit, am­mat­ti­tai­dol­la to­teu­te­tut osa­not­to­ku­kat se­kä hau­ta­jais­ku­kat siu­naus- ja muis­to­ti­lai­suuk­siin.

Kuk­ka­kaup­pam­me pal­ve­lui­hin kuu­luu myös kuk­kien kul­je­tus­pal­ve­lu!
Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä su­ru­si­don­nas­ta: 

Surulaite ruusuilla

Alk. 75 €

Surulaite liljoilla

Alk. 92 €

Surulaite sini-valkoinen

Alk. 78 €

Surukimppu

Alk. 45 €