Rekisteriseloste

Viherlassilan markkinointi- ja kontaktirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 27.11.2020

Rekisterin pitäjä

Viherlassila Oy (Y-tunnus: 0620533-0) Alakyläntie 2-4, 20250 Turku. Puhelin +358(0)2 2546 651 / myymälä

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen info@viherlassila.fi

Rekisterin nimi

Viherlassila Oy:n markkinointi- ja kontaktirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Markkinointi- ja kontaktirekisterin tarkoituksena on Viherlassila Oy:n tuotteiden, palvelujen ja tapahtumien markkinointi potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme henkilöiden nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita heidän jättämiään tietoja. Evästeiden avulla saamme verkkosivujemme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
  • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
  • Puhelinnumero
  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen esim. koulutuksiin, kilpailuihin ja tapahtumiin
  • Henkilön luovuttamat muut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tiedot saadaan Viherlassila Oy:n verkkosivuilta (yhteydenotto- ja ilmoittautumislomakkeet ym. Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, tapahtumat, henkilökohtainen myyntityö, kilpailut jne.

Asiakasta informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan ostaa markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä mm. Asiakastieto Oy ja AlmaTalent Oy.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETAalueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.

Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai

OIet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Viherlassila Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Mm. kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun puh. +358(0)2 2546 651 / myymälä tai sähköpostilla info@viherlassila.fi. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide -ja markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun puh. +358(0)2 2546 651 / myymälä tai sähköpostilla info@viherlassila.fi.

Jokaisessa Viherlassila Oy:n lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Viherlassila Oy, Asiakaspalvelu, Alakyläntie 2-4, 20250 Turku.

Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, henkilötunnus, rekisterin nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Evästeet

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.