Helpota työtäsi, käytä biohiiltä!

Hel­pos­ti kui­vu­vaa maa­ta kan­nat­taa pa­ran­taa niin, et­tä se va­ras­toi pa­rem­min vet­tä.
‒ Bio­hii­li on te­ho­kas ve­den­si­to­ja. Mul­taan li­sät­ty­nä bio­hii­li toi­mii kuin kas­te­lu­ki­de:
Se pys­tyy va­ras­toi­maan vet­tä it­seen­sä ja luo­vut­taa si­tä kas­vin käyt­töön mul­lan kui­vues­sa

Biohiili parantaa maan rakennetta ja maan mikrobien elinmahdollisuuksia. Biohiili toimii mullan ”ravinnepankkina”, estää ravinnehävikkiä ja varastoi vettä. Biohiili aktivoi maaperäeliöstöä, jolloin kasvit eivät ole niin herkkiä maaperässä oleville taudeille. Biohiiltä käytettäessä vesi ja ravinteet pysyvät hyvin kasvien ulottuvilla ja maaperän myrkylliset aineet voivat sitoutua biohiileen. Biohiilen avulla kasvit pysyvät terveempinä ja satomäärät kasvavat.

Biohiilen voi sekoittaa multaan, käyttää mullan pinnalla tai laittaa Biohiilipatteriksi istutuskuopan pohjalle.

Puutarhurisi vinkki käyttömääristä:

  • 10L ruukkuun 1 dl biohiiltä
  • 120 x 80 cm kokoiseen lavakaulukseen 0,5l biohiiltä
  • avomaalle n. 3 x 1m alalle 1,5L biohiiltä.