Pihastelupäivät 7.4.-8.4.2018

Ke­väi­nen pi­has­te­lu al­kaa Vi­her­las­si­lan Pihastelupäiviltä!

Tu­le myy­mä­lääm­me  7.-8.4. pi­has­tu­maan tä­män ke­vään puu­tar­hauu­tuuk­siin se­kä hyö­dyn­tä­mään upeat ke­väi­set huip­pu­tar­jouk­sem­me!

Tulossa mm.

  • Mahtavia tarjouksia ja kiinnostavia uutuuksia.
  • Neuvontaa! Paikalla kasvitohtori, puutarhasuunnittelija ja joukko puutarhureuita.
  • Nouda kevään ensimmäinen Pihasteluohje pihastelupäiviltä.
  • Kauppiaspuutarhuri Mika Lassila varttaa omenapuita.
  • Lasten Leppisklubin kevään avaus.
  • Nähtävää ja koettavaa aikuisille ja lapsille.
  • Viikonlopun ajan arvonta, jossa loistavia palkintoja!

Puu­tar­hu­rin gril­li kuu­ma­na ko­ko vii­kon­lo­pun – tar­joam­me ho­da­rit 🙂

 

Vanhasta omenapuusta uusi puu

On­ko pi­has­sa­si van­ha herk­kuhedelmäpuu, jo­ka on tul­lut tien­sä pää­hän?
Ei hä­tää, var­tam­me sii­tä si­nul­le uu­den puun! Klikkaa ohjeet.