Pihastelun aika alkaa Viherlassilassa!

Pi­has­te­lu si­säl­tää pi­has­sa puu­has­te­lua, ke­peää ja ilois­ta otet­ta puu­tar­han hoi­toon, lep­poi­saa käys­ken­te­lyä ja luon­non ihas­te­lua, tyy­ty­väi­syyt­tä oman kä­den jäl­keen ja tie­tys­ti myös ihas­tu­mis­ta. Ihas­tu­mi­seen kun liit­tyy tuo­reus, raik­kaus ja ilo, ai­van ku­ten pi­has­tu­mi­seen­kin.

Näin syntyi pihastelu!